De toren uit het midden 
Henric Piccardt bang was dat zijn bezitingen versnipperd zouden raken. Zelf woonde hij in Harkstede, op Klein Martijn. De Fraeylemaborg gebruikte hij vooral als jachtslot. Toch vielen zijn bezittingen door financiële perikelen en juridisch geharrewar uiteen.

Koper in 1781 was Hendrik de Sandra Veldtman. Hij knapt de Fraeylemaborg - volgens de laatste mode - op. Het dak van het hoofdgebouw wordt naar de voorste bebouwing naast de toren getrokken, en de daken van de zijvleugels worden met dat dak verbonden. De borg krijgt daarmee het uiterlijk van een grotere eenheid.