"Gebouwen hebben, net als mensen, een vaak veelbewogen verleden, waarin ze een heleboel littekens opgelopen hebben. Die littekens vertellen iets over wat ze meegemaakt hebben en welke veranderingen ze ondergaan hebben.

Een bouwhistoricus zoekt naar die littekens in een gebouw. Hij, of zij, kijkt naar de plekken waar ze zitten en pluist de oorzaak na.

Op grond daarvan construeert de bouwhistoricus de ontwikkelings
geschiedenis van het gebouw."

Jan Battjes en Hans Ladrak