Rud Brenninkmeijers poëzieproductie is groot. Naast haiku’s schrijft hij ook ‘gewone’ gedichten. Na zijn haikubundel Geen poot om op te staan (2011) verscheen in hetzelfde jaar Kamelen met brede voeten. Deze dichtbundel is een codichterschap van Karlien ter Haar, Frits Visser en Trudy Dijkshoorn.

 

 

 

 

 

 
het oude huis
helemaal opgeknapt
zichzelf niet meer


               
               hoog vliegen ganzen
               wind in de borstveren
               roepen waar ze zijn    de trosrozen
    gretig tot bloei te komen
    de vaas leeg gedronken


Rud Brenninkmeijer
Uit: Kamelen met brede voeten