Rik Andreae

Rik Andreae (1950) groeide in Drenthe op en woont nu in de stad Groningen. Van hem verschenen de dichtbundels Toerist, Tegelijk groen en Groningstalige bundel Blootwuilders dij wie binnen. In 2015 verschijnt zijn 4e bundel Omdat het vlamde bij Monnier. De dichter heeft verschillende prijzen op zijn naam staan. De SNS-literatuurprijs noemde zijn poëzie ‘Hij is niet bang zich een buil te vallen aan de taal.’  
     

 

Omdat het vlamde

Ik had eens een ontvlambare oom die
’s nachts het licht verkocht met kwade kwalm.

Als hij niet keek, tilde zij, van wie iedereen
vertelde dat het mijn tante was, haar rokken op.

Dan zag je, zei men verder, dat het licht bracht
in het donker, omdat het daar vlamde – erger nog:

het onweerde. Toen mijn oom stierf, bleek
dat hij nooit getrouwd was geweest en alleen

een liggend vat met twee wielen had nagelaten,
met een blauwwitte hond eronder.

Rik Andreae
Uit: Omdat het vlamde

 

.