Anne de Jong

De dichter Ânne de Jong (1948) woont in de stad Groningen. Vanaf zijn jeugd heeft hij een zekere hang naar avontuur. Dat is terug te vinden in de gedichten van zijn debuutbundel  Nu we hier zijn  (2014). In zijn tweede bundel Kerven (2019) toont Ânne de Jong een wereld van uitzonderlijke krachten.
     

 

Vistocht

Want het water woont ergens.
Onbreekbaar deelt het,
dat het woord, de wind,
het wonen, het water is.

Ânne de Jong
Fragment uit: Vistocht met mijn vader
.

 

Bezinnen

We weten niet waar we zijn
sturen iemand heen
zeggen nog: ‘Je hoeft niet bang te zijn.’
maar weten niet waar
onze plek van vergissen is.

Ânne de Jong
Fragment uit
Bezinnen