Uitgeverij Monnier
Jan Steenstraat  18
9718 LS  Groningen


T  050-3182875
E info@uitgeverijmonnier.nl

 

Manuscript

Heeft u iets moois geschreven?

Uitgeverij Monnier heeft belangstelling voor poëzie, monumentenzorg, allerhande onderwerpen en nieuwe genres.

Voor u een manuscript aan de uitgever gaat toesturen, neem eerst contact op via de mail of telefoon.