Uitgeverij Monnier is een kleine uitgeverij voor monumentenzorg, poëzie en meer. Elk jaar komt er een boek uit dat met eigen middelen, sponsorbijdragen en veel plezier wordt gemaakt. In 2019 staat een dichtbundel op stapel.

Uitgeverij Monnier
Jan Steenstraat 18
9718 LS Groningen


Telefoon 050 3182875

info@uitgeverijmonnier.nl


 

 

 

 

 

 

  

Bij het onderzoek op de Menkemaborg werd in een ruimte boven een kast dit sleutelplaatje gevonden. Het bleek precies te passen op het sleutelgat van de voordeur. Op het sleutelplaatje zijn twee vissen te zien, die dolfijnen zouden moeten voorstellen. Opmerkelijk is dat hetzelfde vissenmotief voorkomt op het sleutelplaatje van de deur van het waterschapshuis in Onderdendam. Daar is het motief ondersteboven afgebeeld.