Uitgeverij Monnier is een kleine uitgeverij voor monumentenzorg, poëzie en meer. Elk jaar komt er een boek uit dat met eigen middelen, sponsorbijdragen en veel plezier wordt gemaakt. In 2019 staat een dichtbundel op stapel.

Uitgeverij Monnier
Jan Steenstraat 18
9718 LS Groningen


Telefoon 050 3182875

info@uitgeverijmonnier.nl

En passant

In het voorbijgaan de lakens rechttrekken, eten.
De trap aflopen, en passant de tong uitsteken
tegen een beeld dat nog ongebakken op tafel staat.

Groente zaaien, een kind verwekken, en passant
de braam opbinden en vertrekken. In het voorbijgaan
je uitrekken. Voor de spiegel je borsten betasten

op harde plekken. Herinneringen tot leven wekken,
zien hoe de buren gluren, doe maar denken. De poes aaien, en passant je zo weer kennen.


Bernhard van Loon
uit: Maanreiziger