Uitgeverij Monnier is een kleine uitgeverij voor monumentenzorg, poëzie en meer. Elk jaar komt er een boek uit dat met eigen middelen, sponsorbijdragen en veel plezier wordt gemaakt. In 2015 staat een dichtbundel op stapel.

Uitgeverij Monnier
Jan Steenstraat 18
9718 LS Groningen


Telefoon 050 3182875

info@uitgeverijmonnier.nl

Ik had eens een ontvlambare oom
die ’s nachts het licht verkocht met kwade kwalm.

Als hij niet keek, tilde zij, van wie iedereen
vertelde dat het mijn tante was, haar rokken op.

Dan zag je, zei men verder, dat het licht bracht in het donker,
omdat het daar vlamde – erger nog: het onweerde.

Toen mijn oom stierf, bleek dat hij nooit getrouwd was geweest
en alleen een liggend vat met twee wielen had nagelaten,
met een blauwwitte hond eronder.

Rik Andreae
Uit: Omdat het vlamde